Kultura Współczesna - Konkurs na koncepcje numerów 2-4/2021 i 1/2022 (kopia)

 • Formularz zgłoszeniowy do konkursu na stworzenie koncepcji części tematycznych numerów kwartalnika „Kultura Współczesna” 2-4/2021 i 1/2022 (całość może liczyć do 7 tys. znaków)

 • 1. Skład zespołu zgłaszającego koncepcję *

  (imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliacja, e-mail, telefon kontaktowy)
 • 2. Proponowany tytuł numeru *

 • 3. Słowa kluczowe (do 10 słów kluczowych) *

 • 4. Opis koncepcji, pozwalający na ocenę jej wartości merytorycznej. Opis powinien zawierać: stan badań nad planowaną tematyką numeru, uzasadnienie wyboru tematu, proponowane tytuły artykułów wraz z nazwiskami i afiliacją autorów, krótkie opisy zawartości artykułów. Autorzy powinni reprezentować różne ośrodki naukowe (nie mniej niż trzy), a także wyrazić zgodę na udział w koncepcji *

 • 5. Bibliografia (do 10 pozycji) *

 • 6. Wysyłając niniejszy formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym na opublikowanie imienia i nazwiska, na stronie WWW Organizatora *

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

  Działając w imieniu własnym oraz osób, których dane osobowe zostały zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym, wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), przez Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (01-231), tel. 22 21 00 100, w celach związanych z realizacją konkursu i wyłonieniem laureatów.
  Jednocześnie oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do złożenia niniejszego oświadczenia w imieniu osób, których dane osobowe zostały zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

  Można udzielić jednej odpowiedzi.
 • * pole obowiązkowe

Ładowanie
Ładowanie...